אחת שיודעת

איך יתכן שרבקה אמנו תעודד את יעקב, בנה הקטן, לגנוב את הבכורה מאחיו?

המשפיעניות של פעם - רבקה אימנו מלמדת אותנו לומר: סטופ!

עוד פרקים בסדרה