אחת שיודעת

תגיד נר, למה אתה לא יכול להיות יותר גבוה?!...

אנחנו יכולים לשתף ולשקף את מה שאנחנו צריכים ומפריע לנו, אבל לנסות לתקן את הצד השני... קצת פחות

עוד פרקים בסדרה