אחת שיודעת

אז מי באמת הכי חשוב ומי הכי צודק?

איזה חלק בגוף הכי חשוב? בלעדי מי אי אפשר לחיות? ואיך זה בכלל קשור אלינו? צפו 

עוד פרקים בסדרה