הצלחה עם VLU

מה אפשר ללמוד מאסתר המלכה על מנהיגות?

אלו שיעורים עסקיים אנחנו יכולים ללמוד מסיפורי הגבורה של חג פורים? צפו 

עוד פרקים בסדרה