מה אומרת?

כמו בפעם הראשונה

איך להתחדש בכל פעם כאילו זו הפעם הראשונה?

עוד פרקים בסדרה