VLU

אולי יש בנו יותר ממה שאנחנו חושבים?

הרצון והחשקים שלנו זה כל מי שאנחנו, או שיש כאן יותר מזה? האם אני חייב להיות איך שהחברה מגדירה אותי, או שאני יכול להיות גם יותר מזה? התשובות בסרטון

עוד פרקים בסדרה