סלפי עם איתיאל

מרתון ירושלים - איך אנחנו מצליחים לייצר מטרה משותפת שתאחד בינינו?

מרתון ירושלים - עם ישראל, על כל גווניו ומגזריו, יוצא לאותה מטרה - להגיע לקו הסיום. חכמת היהדות מלמדת אותנו כיצד נוכל ליצור אומה שתדע להתאחד סביב מטרה משותפת, ותשמור את אותו דבק מאחד לאורך זמן. מה אומרת על כך פרשת ויקהל?

עוד פרקים בסדרה