סלפי עם איתיאל

מה לעשות כשיש פער בין מה שאנחנו מבינים שצריך להיות - לבין המציאות?

הרבה פעמים אנחנו יודעים מה הדבר הנכון לעשות, אבל בשטח כלום לא קורה. מה עושים? 

עוד פרקים בסדרה