משמעות השם שלי

כשהשם שלי מתחיל באות ג' - מה זה אומר עלי?

מהן התכונות המאפיינות את מי ששמו מתחיל באות ג' על פי חכמת היהדות?

עוד פרקים בסדרה