משמעות השם שלי

כשהשם שלי מתחיל באות ו' - מה זה אומר עלי?

מהן התכונות המאפיינות את מי ששמו מתחיל באות ו' על פי חכמת היהדות?

עוד פרקים בסדרה