מתכון לנשמה

אנחנו חיים כדי לעבוד, או עובדים כדי לחיות?

בדור שלנו ההפרדה בין בית לבין עבודה מאוד מטושטשת, לא רק מבחינת זמן אלא גם מבחינת ערך. אנחנו מצליחים בעסקים ובעבודה – אבל כל זה בשביל מה? האם אנחנו חיים כדי לעבוד, או עובדים כדי לחיות?

עוד פרקים בסדרה