מתכון לנשמה

אם נבין שההצלחות שלנו הם רק מתנות שקיבלנו - נוכל לעשות איתן רק טוב

מידת הענווה מתגלית דווקא במקומות שאנחנו מאד מצליחים בהם. אם נדע לראות את ההצלחות שקיבלנו, ובעזרתן נעזור לזולת, שלא קיבל רותן, נהפוך את העולם למקום הרבה יותר טוב

עוד פרקים בסדרה